Sisteme Kondicionimi VRF

Rrjedha e ndryshueshme e ftohësit (VRF) njihet gjithashtu si vëllim i ndryshueshëm i ftohësit. Kjo është një metodë e avancuar e ajrit të kondicionuar. Rrjedhja e ftohësit Hisense VRF mund të ndryshohet sipas nevojave të ftohjes dhe ngrohjes. Temperatura e dhomës mund të mbahet në një shtrirje të veçantë, e cila ka përmirësuar nivelin e rehatisë së ambientit të brendshëm. Ky lloj sistemi përbëhet nga një numër njesish të brendshme. Një njësi e jashtme mund të lidhet me një ose më shumë njësi të brendshme. Rrjedha e përgjithshme e ftohësit varet nga sa njësi të brendshme funksionojnë. Sistemi i kontrollit i Hisense VRF mundëson kalimin në të dyja mënyrat e ajrimit , të ngrohte dhe të ftohtë.
Shiko më shumë informacion rreth produkteve në Hisense VRF